Pomiary

Bezprzewodowy system QC20-W ballbar firmy Renishaw do diagnostyki stanu technicznego obrabiarek

System QC20-W korzysta z wieloletniego doświadczenia firmy Renishaw w zakresie wykonywania testów z użyciem pręta kinematycznego kulkowego i oferuje znaczne korzyści dotyczące efektywności i eksploatacji:

  • Technologia bezprzewodowa Bluetooth zapewnia brak problemów związanych z operowaniem przewodami, testy przy zamkniętych drzwiach obrabiarki i redukcję prawdopodobieństwa uszkodzeń.
  • Nowy sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie testów “na łuku częściowym” (220°). Oferuje to zwiększoną elastyczność testowania, co obejmuje:
    • poprawione testowanie w osi Z (nie są wymagane niestandardowe zamocowania),
    • testy z ograniczeniem przesuwu w osi (zazwyczaj w osi Z na centrach obróbkowych oraz w osi X na tokarkach),
    • możliwość wykonywania testów w 3 płaszczyznach z jednego ustawienia, wykorzystywanie testów “na łuku częściowym” dla 2. z testów oraz prezentacja “analizy objętościowej”.
  • Szybsze zbieranie danych dla udoskonalonej analizy wykorzystującej mały okrąg testowy oraz wysokie szybkości posuwów.
  • Udoskonalone oprogramowanie zawierające liczne nowe funkcje rozszerzonego testowania oraz zwiększoną łatwość użytkowania.

 

Pomoc w produkcji dokładnych przedmiotów na obrabiarkach CNC.

Skrócenie czasu przestojów i obniżenie kosztów.

Prognozowanie obsługi serwisowej. Możliwość realizowania zapobiegawczej obsługi serwisowej na podstawie realnych przesłanek.

Zgodność z wymaganiami kontroli jakości. Zgodność protokołów pomiarowych z normami dotyczącymi badań obrabiarek oraz zarządzania jakością.

 

QC20-W ballbar

renishaw

 

 

 


Zapraszamy do galerii